Ney Çeşitleri

Ney Çeşitleri

Başlıca 13 çeşit ney vardır. Kısadan uzuna doğru ana ahenk ve ara ahenk (mabeyn) ney çeşitleri aşağıdaki gibidir:

Ney Çeşidi

Bolahenk Nısfiye
Bolahenk-Süpürde Mabeyni
Süpürde Ney
Müstahsen
Yıldız Ney
Kız Ney
Kız-Mansur Mabeyni
Mansur Ney
Mansur-Şah Mabeyni
Şah Ney
Davud Ney
Davud-Bolahenk Mabeyni
Bolahenk Ney

 

Karar Perdesi(Osmanlı musıkisi)

Hüseyni
Hisar
Neva
Nim Hicaz
Çargah
Buselik
Dik Kürdi
Dügah
Zirgüle
Rast
Irak
Acem Aşiran
Hüseyni Aşiran

Karar perdesi (Batı musıkisi)

Mi
Mi bemol
Re
Do diyez
Do
Si
Si bemol
La
La bemol
Sol
Fa diyez
Fa
Mi

Ortalama Boyu

520 mm
550 mm
580 mm
620 mm
665 mm
710 mm
745 mm
780 mm
820 mm
860 mm
910 mm
970 mm
1 m 40 mm

Not: Neylerin uzunlukları yaklaşık ölçülerdir. Kamış çapına ve hacmine bağlı olarak bu oranlar artı ya da eksi değişkenlik gösterirler.

 

Neylerin boyları uzadıkça ses elde edilmesi, kontrolü ve parmakların perdelere rahatça ulaşıp kıvrak hareket edebilmesi zorlaşmaktadır. Bu nedenle neye yeni başlayacak bir kişiye mansur veya kız neyi gibi orta-üst uzunlukta neyler tavsiye edilmektedir. Bu neylerde hakimiyet sağlayan kişi daha kısa neylerde kolayca başarılı olabilir. Şah ney günümüzde bazı usta neyzenler tarafından solo olarak kullanılmakta, Davud ney çok nadiren kullanılmakta, Davud-Bolahenk Mabeyni ile Bolahenk neyler ise hemen hiç kullanılmamaktadırlar. Klasik Osmanlı Musıkisi icracıları genellikle mansur, kız, yıldız ve sipürde ahenklerinde icra ettiklerinden bu ahenklerdeki neyler en çok kullanılanlardır.

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved